Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: TV-Fotografernas förening

Vilken typ av försäkring behöver du?

Gefvert har tagit fram ett grundutbud av försäkringar som är anpassade utifrån din verksamhet. Bland annat har vi en Rättskyddsförsäkring som inkluderar upphovsrättstvister inbakad i vår företagsförsäkring, det är vi ensamma om att erbjuda på marknaden.

Ej medlem?

TV-Fotografer som ej är medlemmar har rätt att teckna försäkring via TV-Fotografernas förening, dock till en högre premie än medlemmar. 

Företag Hemma - välj mellan Bas eller Kombi

En hemförsäkring täcker normalt sett inte skador som drabbar dig i din verksamhet. Vare sig det är din utrustning eller om du själv blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Därför ska du alltid ha en företagsförsäkring, även om ditt kontor ligger i hemmet. I Företag Hemma Kombi ingår det även en Kamera- och teknikförsäkring som täcker utrustning upp till 50 000 kr (du behöver därför inte teckna en separat försäkring för din utrustning om inte värdet överstiger detta).

Företag Studio

För dig som har egen studio, personal eller utrustning som överstiger 50 000 kr så rekommenderar vi att du tecknar Företag Studio. Denna försäkring ger dig ett fullgott skydd vid eventuell brand, vattenskada eller inbrott. Här ingår även ett skydd för skada på fönsterglas samt om du har personal eller praktikanter som skulle förskingra något från din verk-samhet. Till denna företagsförsäkring måste du teckna en separat Kamera- och teknikförsäkring för din utrustning. 

Kamera- och teknikförsäkring

En allriskförsäkring som täcker skador och stöld av din utrustning.

Flygansvarförsäkring för Drönare

Om din drönare skulle åsamka skada och någon ställer ett krav mot dig.

Arlandaförsäkringen för dig som reser i farliga områden

Arlandaförsäkringen är unik för dig som ska resa i ett land som UD avråder ifrån. Försäkringen innehåller moment som flygolycksfall och krigsrisker, invaliditets- och dödsfallsersättning, krisförsäkring och överfallsskydd. Om du har en företagsförsäkring via Gefvert ingår en reseförsäkring som du kan utöka om du ska resa till ett oroligt land. 

Sjukavbrott

Om du blir långvarigt sjukskriven och därmed arbetsoförmögen täcker försäkringen dina fasta kostnader i företaget.

Personskadeskydd

Personskadeskyddet innehåller följande moment som går att teckna separat eller tillsammans:

  • Livförsäkring med barnskydd
  • Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd
  • Sjuk- och Olycksfall
  • Barn- och Ungdom
  • Sjukförsäkring
  • Olycksfall
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Avbrottsförsäkring

Vi ger dig alltid en kostnadsfri analys av vad ditt företag behöver om du känner dig osäker.

Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.