Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: TV-Fotografernas förening

Översikt & Premie

Moment Försäkringsbelopp
Privat resgods 1 pbb
Företagsegendom 2 pbb
   - varav datorer 1 pbb
   - varav annat stöldbegärligt 0,5 pbb
Privata kontanter 0,3 pbb
Företagets kontanter 0,4 pbb
Värdehandlingar 0,5 pbb
Resgodsförsening 0,1 pbb
Läke- och resekostnader Nödvändiga kostnader
Reseavbrott Nödvändiga kostnader
Krisförsäkring 10 behandlingar
Invaliditet/dödsfall i samband med olycksfall:  
   - Ekonomisk invaliditet 10 pbb
   - Medicinsk invaliditet 10 pbb
   - Dödsfall 6 pbb
Ansvar 5 000 000 kr
Överfallsskydd 6 pbb
Rättsskydd 5 pbb

pbb = prisbasbelopp
1 pbb 2018 är 45 500 kr.

Premie

Premien är per person  
Grundpremie 175 kr
UD avråder helt från resa 250 kr/resdag
UD avråder från ej nödvändig resa 100 kr/resdag
Övriga länder/områden 25 kr/resdag
Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.