Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: Gefvert tjänsteresa

Gefvert Tjänstereseförsäkring

Tjänsteresa

I försäkringen ingår bland annat resgods-, ansvars-, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt avbeställningsskydd.

Försäkringen gäller:

  • när du reser i ditt arbete i Sverige eller utomlands
  • till och från din arbetsplats, möten, etc.
  • om du blir sjuk eller skadad så att du hindras från att arbeta täcker försäkringen de merkostnader som kan uppstå för att få klart ett arbete i tid.
  •  dödsfalls- och invaliditetsersättning
  • nödvändig hemresa, reseavbrott, som personliga tillhörigheter m.m.
  • den skyddar dig + samtliga anställda
  • du kan medförsäkra kunder, kollegor, familjemedlemmar som följer med på affärsresa
  • försäkringen är giltig i hela världen.
Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.