Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: Journalistförbundet

Översikt

Försäkringsbelopp

Denna försäkring betalar efter en månads karens, de fasta kostnaderna i företaget.

Karenstid 1 månad
Ersättningstid 11 månader

 

  • Försäkringsbeloppet sätts som dina årliga fasta kostnader.
  • Utfallande försäkringsbelopp utgör rörelseintäkt och försäkringspremien är avdragsgill som omkostnad i rörelsen (företagsförsäkring).
  • Vid deltidssjukskrivning utgår ersättning i proportion till sjukskrivningen.
  • Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.
Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.