Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: Oanslutna Ord/Scen

Sjukavbrott

Vi ersätter dina fasta kostnader
Om du blir långvarigt sjukskriven och därmed arbetsoförmögen täcker försäkringen dina fasta kostnader i företaget som exempelvis lokalhyra, el- och telefonkostnader, bokförings- och försäkringskostnader.

Vi betalar vikarie & löner
Om du har anställd personal garanterar försäkringen att deras löner utbetalas. Skulle din skada innebära en längre tids arbetsoförmåga täcker försäkringen merkostnader för att ta in en vikarie.

Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.