Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: Gefvert Instrumentförsäkring

Gefvert Instrumentförsäkring

Gefvert Instrument

Försäkringen ersätter det försäkrade instrumentet upp till försäkringsvärdet.
I försäkringen ingår också ett automatiskt försäkringsbelopp på 20 000 kr för noter och notställ.

Förutom detta, kan den även ersätta:
a) hyreskostnader upp till 10 000 kr i samband med ersättningsbar skada
b) merkostnader upp till 1 000 kr om ditt transportmedel råkar ut för en skada då du är på väg till ett engagemang.

Försäkringsvärde

  • Sätts till marknadsvärdet.
  • Vid hemmabygge; materialkostnaderna plus upp till 20 % av dessa för arbetskostnad.
Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.