Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: Galleri

Ej nöjd?

Ibland blir det inte som man har tänkt sig. Om du inte är nöjd med den hjälp du har fått av oss så vill vi gärna hjälpa till att reda ut vad som har gått fel.

Steg 1
Kontakta oss så försöker vi hjälpa dig. För oss på Gefvert är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Har du ett klagomål på vår försäkringsförmedling ber vi dig kontakta oss för utredning och svar i ditt ärende.

Steg 2
Om du inte är nöjd med den hjälp du har fått av oss kontakta vår klagomålsansvarig:
Mats Gefvert, vd, e-post: mats(at)gefvert.se

Steg 3
Om du inte är nöjd med vårt eller försäkringsgivarens beslut i ett skadeärende, kan du alltid begära att ditt ärende omprövas.

Steg 4 – För dig som är medlem i KRO/KIF/SFF/SJF
Du som är medlem i ovanstående organisationer har även rätt att få ditt ärende prövat i din medlemsorganisations försäkringskommitté. Den består av representanter från förbundet/föreningen och från Gefvert AB.

Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Omprövning av skadeärende kan även ske hos Allmänna Reklamationsnämnden som privatperson.

Om du väljer att använda dig av ett juridiskt ombud kan du oftast få ersättning för detta genom din rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddsförsäkring finns i de flesta företagsförsäkringar.

Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.