Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: Dramatikerförbundet

Sjukavbrott

Innehåll

Det är inte bara firmans egendom som kan skadas, utan även du själv. Om du blir långvarigt sjukskriven minskar firmans intäkter avsevärt, men de fasta kostnaderna i rörelsen blir du inte av med. Vid ett sådant tillfälle är det bra att ha en sjukavbrottsförsäkring.

Exempel på de fasta kostnader som kan betalas genom försäkringen är:

 • Lokalhyra
 • Löner och lönebikostnader till anställda (ej till den försäkrade)
 • Fasta kontors-, bokförings- och försäkringskostnader
 • Medlemsavgiften i facklig organisation
 • Fasta el- och telekostnader
 • Avskrivningar och räntor
 • Fasta bilkostnader (för firmabil)
 • Fasta leasingkostnader.


Försäkringen ersätter inte:

 • Arbetsoförmåga vållad av den försäkrades uppsåt, grov vårdslöshet eller missbruk.
 • Skada som kan ersättas av trafikförsäkring eller TFA.
   
Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.