Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: Alternativ medicin och Yogalärare

Sjukavbrott

Innehåll

Det är inte bara firmans egendom som kan skadas, utan även du själv. Om du blir långvarigt sjukskriven minskar firmans intäkter avsevärt, men de fasta kostnaderna i rörelsen blir du inte av med. Vid ett sådant tillfälle är det bra att ha en sjukavbrottsförsäkring.

Exempel på de fasta kostnader som kan betalas genom försäkringen är:

 • Lokalhyra
 • Löner och lönebikostnader till anställda (ej till den försäkrade)
 • Fasta kontors-, bokförings- och försäkringskostnader
 • Medlemsavgiften i facklig organisation
 • Fasta el- och telekostnader
 • Avskrivningar och räntor
 • Fasta bilkostnader (för firmabil)
 • Fasta leasingkostnader.


Försäkringen ersätter inte:

 • Arbetsoförmåga vållad av den försäkrades uppsåt, grov vårdslöshet eller missbruk.
 • Skada som kan ersättas av trafikförsäkring eller TFA.
   
Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.