Välj en organisation

Försäkringsgivare

de Lloyds underwriters

Via Nordeuropa Försäkringar

Lloyds har funnits i mer än 300 år och består av ett stort antal försäkringssyndikat (privat – eller företagsfinansierade). Lloyds finns i London och är en av världens största försäkringsmarknader. De syndikat som försäkrar Gefverts risker går under arbetsnamnet Lloyds Underwriters.
www.lloyds.com

Hiscox

Via Nordeuropa försäkringar

Hiscox är en internationell försäkringsgivare som tillhandahåller specialiserade försäkrings- och återförsäkringslösningar för företag och privatkunder med ovanliga och ofta mer komplexa försäkringsbehov.
www.hiscox.se

Generali PanEurope Ltd (Ireland)

Via Euro Accident

Generali Pan Europe Limited etablerades 1831 i Trieste, Italien. Med drygt 66 000 anställda och verksamhet i 70 länder är de en av världens största försäkringskoncerner.
www.generali.com

Euro Accident

Euro Accident är en så kallad coverholder och äger rätt att för Generali PanEuropes räkning teckna försäkringslösningar med Generali som försäkringsgivare. Euro Accident arbetar primärt med olika försäkringsförmedlare, varav Gefvert AB är en.
www.euroaccident.com

Solid Försäkringar

Solid försäkringsgivare säljer en rad försäkringslösningar som förmedlas av uppemot 10 000 ombud inom olika branscher och länder varav Gefvert är ett av ombuden.
www.solidab.se

Nordeuropa försäkringar

Nordeuropa Försäkringar är en så kallad coverholder och äger rätt att för vissa Lloyd’s Underwriters, Hiscox med fleras  räkning teckna försäkringslösningar med dessa som försäkringsgivare. Nordeuropa arbetar primärt med olika försäkringsförmedlare, varav Gefvert AB är en.
www.nordeuropa.se

Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.